سخن روز: بيانيه پايگاه در محكوميت فتنه دشمنان و حركات جنايت كارانه داعش
سخن روز: بيانيه پايگاه در محكوميت فتنه دشمنان و حركات جنايت كارانه داعش
سخن روز: حقیقت نهم دی

مقالات

یادداشت

اخبار

صفحه‌ها

این حلقه  با مدیریت جناب آقای محمد جواد حاجی قاسمی و جناب آقای آقاجانی به عنوان مربي تشكيل شد. جلسه اول و دوم  این نشست با موضوع مهندسی موفقیت و پیشرفت برگزار گردید. 
این حلقه با مدیریت جناب آقای سیدرضا موسوی مقدم و جناب آقای مختاری به عنوان مربی تشکیل شد. جلسه اول و دوم  این نشست با موضوع، مفهوم فرهنگ بر اساس فرمایشات مقام معظم رهبری برگزار گردید. 
حلقه صالحین با عنوان کار گروهی با مدیریت سرکار خانم اکبریان و با حضور اعضاء محترم تشکیل شد. این حلقه با حضور سرکار خانم دکتر حاتمی به عنوان مربی موفق به برگزاری 3 نشست کاری با حضور اعضاء محترم گردید. 

پیوندهای تصویری